Home / Insolvenční správce / Oddlužení - osobní bankrot 2022

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Oddlužení - osobní bankrot 2022

Oddlužení, tzv. osobní bankrot umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob. Pomůžeme Vám s oddlužením dle insolvenčního zákona (2022). Připravíme Vás na oddlužení a odborně vypracujeme veškerou dokumentaci včetně návrhu na povolení oddlužení. Jsme specialisté s dlouholetými zkušenostmi v oblasti oddlužení, insolvencí, kdy máme oprávnění insolvenčního správce.

Co je to oddlužení neboli tzv. “osobní bankrot”?

Oddlužení neboli osobní bankrot je jediné legální řešení neschopnosti splácet vaše závazky vůči věřitelům trvající 3 nebo 5 let. Při vyhlášení osobního bankrotu dochází ke sjednocení způsobu řešení všech vašich závazků vůči věřitelům, přičemž již neexistuje hranice 30%  plnění věřitelům. Závazky jsou řešeny jen a pouze podle insolvenčního zákona a věřitel na vás již nemůže podat žalobu k soudu a nemůže vykonat exekuci, dokonce nemůže proběhnout již nařízená dražba.Po skončení oddlužení obdržíte soudní osvobození od úhrady všech v oddlužení nesplacených i nepřihlášených závazků (pohledávek).
.

Oddlužení podniktelů OSVČ 2022

Po novele v roce 2019 je možné i oddlužení OSVČ a podnikatelů. Oddlužení podnikatelů má svá specifika – pokud věřitelé nebudou nic namítat, soud povolí oddlužení i podniktelům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Podnikatelé a firmy se zřejmě budou moct oddlužit už během tří let. Evropský parlament schválil směrnici, jež má za cíl usnadnit oddlužení také podnikatelům. Ti by nově mohli dosáhnout úplného oddlužení do tří let od vyhlášení úpadku, a to i v případě, že nebudou schopni splatit ze svého dluhu vůbec nic.
.

Podmínky insolvence (oddlužení) fyzických osob i OSVČ v roce 2022

Máte alespoň dva závazky u různých věřitelů, v roce 2022 již nemusíte dokládat komu přesně dlužíte
Vaše závazky již nezvládáte splácet nebo již v tuto chvíli víte, že v blízké době  přestanete zvládat splácet
V budoucích letech budete mít takový příjem, aby jste uhradili buďto min. 30 % svých závazků, nebo podle novely zákona budete 2178 Kč měsíčně
• V případě, že nemáte žádný příjem, nebo Váš příjem je velmi nízký, je možnost splácet oddlužení formou daru
.

Cena za oddlužení

Dodržujeme ceny stanovené zákonem, tedy 4 000 Kč + DPH u jednotlivce a 6 000 Kč + DPH u oddlužení manželů. Úhradu odměny lze dohodnout až po schválení odlužení ze splátek, dopředu pak neplatíte nic.

Máte-li zájem o sepsání insolvenčního návrhu (návrhu na povolení oddlužení) nebo zastoupení v insolvenčním řízení, neváhejte nás kontaktovat.

Oddlužení na mateřské a rodičovské dovolené

Služby pro dlužníky

Incidenční spory

Odpovědnost

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem