Home / Insolvenční správce / Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení / Oprava výše daně u pohledávek

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení od 1. 4. 2011

Novela zákona o DPH v praxi zjednodušeně znamená, že plátce, dodavatel (dále jen „věřitel“) má takto nárok na opravu výše daně na výstupu (tj. „vrácení“ odvedené DPH z uskutečněného zdanitelného plnění), pokud mu plátce, odběratel (dále jen „dlužník“) nezaplatil za dodané zboží (příp. nemovitost) nebo poskytnutou službu a insolvenční soud proti dlužníkovi zahájil a vede insolvenční řízení a pohledávka vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Možnost opravy se týká i pohledávek, které vznikly do 31. 3. 2011, tj. před nabytím účinnosti novely zákona o DPH od 1. dubna 2011.

Při standardní výši DPH 20% tedy věřitel obdrží “zpátky” 20 % své pohledávky v podobě vratky DPH.

Toto opatření se použije jen při současném splnění několika podmínek (§ 44 odst. 1 zákona o DPH), které platí zároveň, a to:

  • věřiteli při uskutečnění zdanitelného plnění vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň,
  • dlužník je v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku,
  • pohledávka vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a doposud nezanikla,
  • věřitel včas přihlásil tuto pohledávku
  • pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží, věřitel a dlužník nejsou kapitálově spojenými osobami, osobami blízkými 

Pokud jsou uvedené podmínky současně splněny, může věřitel snížit daň na výstupu z uvedeného plnění.

Pro podmínky pro možnost provedení opravy výše DPH nás kontaktujte, připravíme pro Vás veškeré právní i účetní podklady, případně Vás zastoupíme v jednání se správcem daně či insolvenčním správcem.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem