Home / Koronavirus právní poradna

Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a úpřimnost ve slovech i v dohodách.

Marcus Tullius Cicero

Koronavirus právní poradna ("korona právo")

Koronavirus razantně zasáhl do postavení zaměstnanců, zaměstnavatelů, OSVČ, dlužníků i věřitelů. Na této specializované stránce naleznete komplexní právní poradenství při koronaviru. Naše advokátní kancelář Vám poskytne “korona” právní poradenství zejména v oblasti pracovního, obchodního, insolvenčního práva, ale i v dalších oblastech, jako je vymáhání pohledávek včetně vymáhání náhrady škody či ušlého zisku. Rovněž Vás můžeme zastupovat a pomáhat při získání finanční podpory od státu v rámci různých podpůrných programů pro zaměstnanecké náhrady.

Pomáháme překonat nejrůznější překážky, právníci advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS a insolvenční právníci pomůžou i Vám. Napište nám na info@fabianpartners.cz nebo zavolejte na 605245409.

Podpora firem v programu „Antivirus“

Pracovní právo - koronavir COVID-19 v ČR (k 28. 3. 2020)

Pracovní právo - koronavir COVID-19 v SR (k 28. 3. 2020)

Vymáhání pohledávek, náhrady škody, ušlého zisku v důsledku koronaviru (3/2020)

Částečná zaměstnanost, nebo plně hrazená překážka v práci? (náš příspěvek na podnikatel.cz)

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem