Home / Napsali o nás / Cestující zaměstnanci a výkon práce na cestě k zákazníkovi (podnikatel.cz, 13.6.2016)

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Cestující zaměstnanci a výkon práce na cestě k zákazníkovi (podnikatel.cz, 13.6.2016)

Posouzení výkonu práce u pravidelně cestujících zaměstnanců (obchodních zástupců, instalatérů, techniků apod.) není jednoduché. A může se brzy změnit.

Posouzení výkonu práce u takzvaných cestujících zaměstnanců by se ale mohlo brzy změnit. A to s ohledem rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen SDEU) z 10. 9. 2015, případ „Tyco“ – sp. zn. C-266/14. Předmětným rozhodnutím SDEU se podle Moniky Zábranské z FABIAN & PARTNERS, advokátní kanceláře změnil výklad pojmu „pracovní doba“. Dle rozhodnutí se za pracovní dobu považuje jakákoli doba, po kterou zaměstnanec v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi pracuje, je zaměstnavateli k dispozici a vykonává svou činnost nebo plní úkoly. Pokud je cestování nedílnou součástí postavení pracovníka, jenž nemá stálé nebo obvyklé pracoviště, nelze pracoviště omezit na fyzickou přítomnost u zákazníků. SDEU tak považuje dobu strávenou na cestě mezi bydlištěm a místem prvního a posledního zákazníka za pracovní dobu. Tento výklad lze však aplikovat pouze pro zaměstnance bez stálého nebo obvyklého pracoviště, upřesňuje Monika Zábranská.

Více zde.
www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem