Home / Napsali o nás / Insolvence Odis Company

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Insolvence Odis Company

V předmětném insolvenčnímu řízení insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian informuje o připravované rekonstrukci (dokončovací práce) komerčního objektu: parc. č. 198, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 921 m2, součástí je stavba Karlovy Vary, č.p. 243, bydlení; zapsáno na LV 1904 v katastru pro katastrální území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary (dále jen "komerční objekt").

Zadávací dokumentaci, projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr a technickou zprávu poskytneme zájemcům o provedení díla na vyžádání. Tato zpráva není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ale pouze informačním sdělením o připravované rekonstrukci/projektu a případné navázání spolupráce podléhá podmínkám specifikovaných v předávaném seznamu dokumentů.

Pokyn zajištěného věřitele

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem