Home / Napsali o nás / Jaký má rekodifikace dopad na nemovitostní a manželské spory? (Právní rádce, 16.5.2014)

Není větší škody než ztracený čas.

Michelangelo

Jaký má rekodifikace dopad na nemovitostní a manželské spory? (Právní rádce, 16.5.2014)

Nový občanský zákoník zavedl hned několik novinek v rámci nemovitostního práva a společného jmění manželů. Právo stavby a zásada superficies solo cedit budou mít jistě velký vliv na vznik mnoha sporů ohledně práv k nemovitostem. V SJM se zase posílila role manžela - nepodnikatele. Zeptali jsme se proto vybraných advokátních kanceláří, zda se během účinnosti nového občanského zákoníku již setkali se spory v těchto oblastech soukromého práva.

Více zde.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem