Home / Napsali o nás / Kniha jízd prostřednictvím GPS. Je v souladu s GDPR?

Není větší škody než ztracený čas.

Michelangelo

Kniha jízd prostřednictvím GPS. Je v souladu s GDPR?

Monitoring automobilů v rámci společností, které jsou užívány zaměstnanci, je jistě problematika, na kterou dopadá úprava dle nařízení GDPR. Je nutné upozornit na skutečnost, že GDPR zmiňuje, že údaj musí být schopen identifikovat příslušný subjekt údajů. K monitoringu automobilů se vyjadřuje i příručka MPO, avšak neuvádí, jakým způsobem je monitoring, který považuje za zakázaný prováděn.

Dle mého názoru může docházet k permanentnímu lokalizování automobilu, aniž by došlo k porušování ochrany osobních údajů dle GDPR. K tomuto může sloužit tzv. anonymizace. V případě, že bude automobilu přiděleno identifikační číslo, které bude znát pouze osoba, jež auto používá a např. personální oddělení, nebo příslušný zaměstnanec, který spravuje knihu jízd, dojde k tomu, že není vůbec možné zjistit osobu, která auto užívá ze záznamu GPS. Takový údaj by byl zjistitelný pouze např. ze záznamu o zapůjčení vozidla.

Samozřejmě lokalizace automobilů může být i porušením nařízení, a to např. v okamžiku, kdy by bylo na lokalizátoru uvedeno přímo jméno a příjmení osoby, která automobil řídí. V takové případě lze hovořit o permanentním sledování zaměstnance, což jistě nebude v souladu ani s GDPR a zároveň ani s právem na soukromí.

Je tedy nutné rozlišit, jakým způsobem je prováděna lokalizace firemních automobilů, a zda je každý schopen určit, která osoba právě vůz řídí, či zda jsou tyto informace odděleny tak, aby nemohlo dojít k jednoduché identifikaci řidiče osobou, která má pouze dohled nad lokalizovanými vozidly.

Více zde (podnikatel.cz, 15.8.2018)

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem