Home / Napsali o nás / Lektorská činnost a nejasné uplatnění paušálních výdajů (podnikatel.cz, 7.2.2018)

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Lektorská činnost a nejasné uplatnění paušálních výdajů (podnikatel.cz, 7.2.2018)

Posuzování, zda je lektor autorem je ale komplikovanější. Autorské díla lektora jsou pouze ty, která vzniknou na základě jeho jedinečné tvůrčí činnosti. To rozhodně není veškerá činnost, kterou lektor provádí. Jako jedinečná tvůrčí činnost můžou být posuzovány přednášky lektora či poskytování lekcí jiným způsobem. Toto však nelze zobecňovat a každá taková lekce či přednáška musí být posuzována individuálně. Nelze tedy ani prohlásit, že by autorská činnost byla hlavní náplní lektora. Porovnávání, zda každá jednotlivá lekce či přednášky je autorským dílem dle autorského zákona, by navíc bylo značně neekonomické a zatěžující.

Nerad bych spojoval otázku daní lektorů a sportovců, jelikož pro sportovce často platí výjimečný právní režim. Ve Vámi zmíněném rozhodnutí bych však poukázal především na to, že v případě neúplnosti a nejasnosti právní úpravy volba daňového režimu připadá daňovému subjektu. Právní úprava rozhodně nepředpokládá, že by měl lektor zohledňovat dopad autorského zákona na každou jeho přednášku, ale spíše pracuje se zařazením daňového subjektu do určité skupiny subjektů. Pro účel paušálních výdajů je tedy lektor živnostníkem, nikoliv autorem.

Více na podnikatel.cz

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem