Home / Napsali o nás / Nová povinná příloha k daňovému přiznání

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Nová povinná příloha k daňovému přiznání 2014

Finanční správa ČR zavedla novou povinnou přílohu k daňovému přiznání pro právnické osoby, jež se účastní transakcí s tzv. spojenými osobami (dle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů). Vyplnění této přílohy bude povinné již při podaní daňového přiznání za zdaňovací období roku 2014, a to pouze pro subjekty, jejichž aktiva přesahují 40 milionů Kč, čistý obrat přesahuje 80 milionů Kč nebo v případě, že zaměstnávají více než 50 zaměstnanců a zároveň v takovém případě, kdy právnická osoba provedla transakci se spojenou osobou sídlící v zahraničí, vykázala v daňovém přiznání ztrátu a provedla transakci se spojenou osobou nebo je-li držitelem investičních pobídek a současně provedla transakci se spojenou osobou.

Tato příloha se bude vyplňovat samostatně pro každou spojenou osobu.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem