Home / Napsali o nás / Nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) - akciová společnost

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) - akciová společnost

Nový zákon o obchodních korporacích zavádí nový systém orgánů v a.s. První z nich je dualistický, stejný jako podle stávajícího obchodního zákoníku, kdy má akciová společnosti představenstvo a 3-člennou dozorčí radu. Nový zákon o obchodních korporacích ovšem oproti stávající úpravě stanoví, že představenstvo i dozorčí rada mají 3 členy, pokud stanovy společnsoti nestanoví jinak, tzn. pokud si a.s. ve stanovách uvede, mohou být tyto orgány i jednočlenné.

Novým způsobem je způsob monistický, kdy se zavádí správní rada a statutární ředitel. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. Správní rada může mít opět i méně než 3 čelny a navíc při této formě může být statutární ředitel zároven i předsedou správní rady. Ve finále tedy bude v obou orgánech jedna a ta samá osoba.

Po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích budete muset mít v orgánech akciové společnosti 2 osoby, pokud zvolíte dualistický model a 1 osobu, pokud monistický model.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem