Home / Napsali o nás / Pokuty za švarc systém

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Pokuty za švarc systém 2012

Výše pokuty za švarcsystém je pro zaměstnavatele od 250 tis. Kč až do 10 mil. Kč. Výše pokuty závisí na rozsahu této nekalé činnosti a na míře prokázání. Naše advokátní kancelář Vám pomůže reorganizovat celou smluvní agendu tak, aby rizika pro Vaši společnost z titulu využívání švarcsystému byly co nejmenší.

Novela zákona o zaměstnanosti

Cílem novely je upravit definici nelegální práce a omezit praktiky, kdy fyzické osoby vykonávají práci pro jinou fyzickou osobu nebo právnickou osobu mimo pracovněprávní vztahy, tzn. zabránit obcházení zaměstnání formou výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo na základě občanskoprávních smluv. Také účinné kontroly nelegální práce, jakož i zjednodušení a zkrácení kontrolního procesu.

Kontroly švarc systému

Ministerstvo práce a sociálních věcí má k dispozici zhruba 350 inspektorů, které budou provádět kontroly. Tyto kontroly se budou nejčastěji týkat oborů

- stavebnictví
- restaurační a ubytovací služby
- maloobchod

Pokuty za švarc systém

Uplatnění švarc systému může případně posoudit orgán inspekce práce jako delikt (přestupek zaměstnavatele – fyzické osoby nebo správní delikt zaměstnavatele – právnické osoby) porušení povinnosti při vzniku, změně nebo skončení pracovního poměru dle zákona o inspekci práce. V oblasti daní a pojistných odvodů hrozí případné doměření daně nebo pojistného příslušným orgánem.

Výše pořádkové pokuty, kterou je možno uložit v maximální částce 5 000 Kč a opakovaně až do výše 50 000 Kč fyzické osobě, zdržující se na pracovišti kontrolované osoby a vykonávající pro ni práci, za to, že odmítne osvědčit svou totožnost a prokázat legálnost pracovněprávního vztahu, nemá dostatečný preventivní účinek jako opatření před opakovaným výkonem nelegální práce.

Pro fyzickou osobu, která bude nelegální práci vykonávat, až na 100 tisíc korun.

Výše pokuty za švarc systém je pro zaměstnavatele od 250 tis Kč až do 10 mil Kč. Výše pokuty závisí na rozsahu této nekalé činnosti a na míře prokázání.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem