Home / Napsali o nás / Práva a povinnosti věřitelů v insolvenčním řízení

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Práva a povinnosti věřitelů v insolvenčním řízení

PROGRAM:

  • Vstup věřitele do insolvenčního řízení

Podání věřitelského insolvenčního návrhu, problematika šikanózních návrhů,  přihlášení pohledávky, uplatnění pohledávky, která se nepřihlašuje, nejčastější chyby a nedostatky v podáních věřitelů

  • Práva a povinnosti věřitele v insolvenčním řízení

Účast na schůzi věřitelů, věřitelské orgány a účast v nich (věřitelský výbor, zástupce věřitelů), věřitel a insolvenční správce, pokyny zajištěných věřitelů ke správě a  zpeněžení předmětu zajištění, věřitel a insolvenční soud

  • Praktické problémy oddlužení

Vady návrhů na povolení oddlužení, přihlašování pohledávek věřitelů, společné oddlužení manželů, nedodržení splátkového kalendáře

  • Seznámení s judikaturou krajských soudů, vrchních soudů a  Nejvyššího soudu
  • Řešení konkrétních praktických příkladů

Postavení zajištěných věřitelů v oddlužení, popírání vykonatelných pohledávek, incidenční spory, novela insolvenčního zákona, oddluženi podnikatelů, společné jmění manželů v konkurzu a oddlužení + úprava podle NOZ

Cena:
2 450 Kč za osobu
Řádný člen AIA – 2 osoby –  každá za 500 Kč, každá další osoba  1.400 Kč
Přidružený člen AIA – 1 osoba za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč
Zvýhodněná cena pro současné klienty členů AIA: 1 400 Kč za osobu
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.

Uzávěrka přihlášek na seminář je 23. října 2013!

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem