Home / Napsali o nás / Právní dopady koronaviru na zaměstnance a zaměstnavatele

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Právní dopady koronaviru na zaměstnance a zaměstnavatele

Překážku v práci dle § 209 zákoníku práce, tedy tzv. částečná nezaměstnanost, může zaměstnavatel využít v případě kumulativního splnění podmínek. Těmito podmínkami jsou: nejedná se o zaměstnavatele poskytující plat dle § 109 odst. 3 zákoníku práce, v důsledku omezení odbytu výrobků, popřípadě omezení poptávky po výrobcích či službách není zaměstnavatel schopen přidělovat zaměstnancům práci z rozsahu týdenní pracovní doby a na aplikaci ustanovení § 209 zákoníku práce se dohodl v odborovou organizací. Zákoník práce pamatuje rovněž na případy, kdy u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, a v těchto případech nahradí dohodu mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací vnitřní předpis. Částečná zaměstnanost může být vyhlášena pouze u zaměstnavatele poskytující mzdu, tedy v podnikatelské sféře. Zaměstnavatel je povinen se s odborovou organizací dohodnout na výši náhrady mzdy, kterou bude zaměstnavatel po dobu trvání částečné nezaměstnanosti povinen zaměstnancům poskytovat. Výše náhrady mzdy však nesmí být méně než 60 % průměrného výdělku zaměstnance. To stejné platí pro zaměstnavatele, u kterého odborová organizace nepůsobí, a ten výši náhrady mzdy stanoví vnitřním předpisem.

Pokud není splněna, byť jen jediná podmínka pro uplatnění překážky v práci dle § 209 zákoníku práce, považuje se nepřidělování práce za jinou překážku na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Pro právní poradenství související s koronavirem nás neváhejte kontaktovat na info@fabianpartners.cz

Částečná zaměstnanost, nebo plně hrazená překážka v práci? (náš příspěvek na podnikatel.cz)

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem