Home / Napsali o nás / Restaurace na prohibici kašlaly. Alkohol nabízely v jídle (Vitalia.cz, 26.9.2012)

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Restaurace na prohibici kašlaly. Alkohol nabízely v jídle

Prohibice zakazuje prodej i jiné formy nabízení tvrdého alkoholu.

Prohibice se vztahuje na veškerý prodej lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % a není podstatné, zda je tento alkohol určen pro konzumaci samostatně nebo jako součást připraveného pokrmu. Závěrem tedy je, že nyní v době probihice není povoleno jakýmkoliv způsobem podávat v restauračních a jiných zařízeních lihoviny s obsahem alkoholu větším než 20%.

Čtěte více na http://www.vitalia.cz/clanky/restaurace-na-prohibici-kaslaly-alkohol-nabizely-v-jidle/

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem