Home / Napsali o nás / Souběh funkce a pověření obchodním vedením

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Souběh funkce a pověření obchodním vedením

Novela obchodního zákoníku, která nabyla účinnosti 1.1.2012 přináší několik významných změn. Nový § 66d vložený do Obchodního zákoníku vyjasňuje situaci v oblasti souběhu funkcí orgánů obchodních společností tím, že výslovně připouští možnost pověření člena statutárního orgánu obchodním vedením společnosti, a to na základě pracovněprávního vztahu. Na základě tohoto ustanovení bude tedy moci statutární orgán společnosti pověřit obchodním vedením někoho, kdo bude tyto činnosti vykonávat v pracovním poměru dle zákoníku práce. Zároveň ustanovení doslovně uvádí, že „vedením společnosti může být pověřen zaměstnanec, který může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem“.

Mzdu v takovém případě s jednatelem, či členem představenstva pověřeným obchodním vedením sjednává orgán společnosti, který rozhoduje o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.

Do pověření obchodním vedením však nelze zahrnout činnosti, které jsou svěřeny do výlučné působnosti statutárního orgánu. Mezi ně patří například účast na rozhodování statutárního orgánu či rozhodování o základních strategických otázkách obchodního vedení.

Přejete - li si tuto problematiku řešit (příprava smluv, revize stávajících), kontaktujte nás.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem