Home / Napsali o nás / Srážková daň 2013

Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a úpřimnost ve slovech i v dohodách.

Marcus Tullius Cicero

Srážková daň 2013

Vzhledem k aktuálnímu výplatnímu období dividend upozorňujeme na změnu srážkové daně. Zvýšení srážkové daně z příjmů z 15 % na 35 % se od 1. ledna 2013 týká daňových nerezidentů (tj. zejména zahraničních mateřských společností).

Zvýšená sazba srážkové daně se bude uplatňovat vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

Tato daň se uplatní při výplatách příjmů cizím daňovým rezidentům, kteří nejsou rezidenty:

- jiného členského státu EU 
- Evropského hospodářského prostoru
- státu, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění
- státu s nímž existuje účinná smlouvu či dohodou upravující výměnu informací v daňových záležitostech

Stát podpůrně uvádí, jakými způsoby lze daňovou rezidenci prokazovat – např. zápisem sídla právnické osoby v příslušném veřejném rejstříku nebo čestným prohlášením všech osob. Doporučujeme si opatřit potvrzení o daňové rezidenci vydané příslušným finančním orgánem příslušného státu.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem