Home / Napsali o nás / Ukončenie reorganizácie Modřany Power - Hospodárske Noviny

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Ukončenie reorganizácie Modřany Power - Hospodárske Noviny

Energetické strojárstvo nielen na Slovensku či v Česku postihuje jedna katastrofa za druhou – klesajúce objemy zákaziek, prepady do červených čísiel, kopiace sa faktúry po splatnosti a nakoniec krach. Len v posledných troch rokoch doplatilo na krízu v energetike niekoľko veľkých hráčov.


Čiernemu scenáru sa nevyhol ani jeden z popredných svetových výrobcov potrubných systémov pre energetiku Modřany Power Praha zo skupiny CTY Group východoslovenských veľkopodnikateľov Ladislava Krajňáka a Juraja Kamarása. Firma, ktorá sa podieľala napríklad na dostavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach, však dostala od veriteľov druhú šancu.

Reštrukturalizácia spoločnosti totiž odštartovala pred viac ako tromi rokmi a teraz sa blíži k úspešnému koncu. „Mestský súd v Prahe berie na vedomie splnenie reorganizačného plánu dlžníka Modřany Power,“ uvádza v uznesení z 18. apríla 2018 samosudca Pavel Janout.

Reštrukturalizačným správcom podniku Slovákov, ktorého ročné tržby pred pádom do insolvencie dosahovali približne 80 miliónov eur, bol Pavel Fabian z advokátskej kancelárie Fabian & Partners z Brna. Český advokát pre HN potvrdzuje, že multimiliónová reštrukturalizácia dodávateľa elektrární sa končí. „Podstatné body reorganizačného plánu sú splnené a súd to vzal po vyjadrení veriteľského výboru na vedomie. Ešte beží niekoľko incidenčných sporov, tie však viac-menej nemajú vplyv na ukončenie reorganizácie, ktoré v zmysle skončenia insolvenčného konania očakávam do dvoch mesiacov,“ hovorí pre HN reštrukturalizačný správca Fabian.


Dodávky pre energetikov utlmia
Ťažké časy v biznise s výstavbou energetických zdrojov doľahli na strojársku fabriku dua košických podnikateľov v roku 2014. Ich pražská firma najprv pred súdmi odolala trom konkurzným návrhom, až napokon v marci 2015 uspela so svojím pokusom spoločnosť Teka Stavby z Brna. Následne súd podniku východniarov povolil riešenie platobnej neschopnosti cez reorganizáciu biznisu. Záchranný plán počítal so zachovaním výroby a zásadnou reštrukturalizáciou pohľadávok. Čiastočné uspokojenie veriteľov nastalo vďaka ziskovej prevádzke pražského závodu za cenu výrazného obmedzenia jeho výrobnej kapacity, dramatického zníženia stavu zamestnancov či prenájmu nevyužitých priestorov.


Podniky, ktoré zápasia s úbytkom zákaziek z klasickej i jadrovej energetiky, totiž po novom zameriavajú svoju pozornosť inam. Výnimkou nie je ani Modřany Power, ktorá v Prahe vlastní lukratívne pozemky vo svojom rozsiahlom priemyselnom areáli. „Spoločnosť pokračuje ďalej v podnikaní, ale smerovať bude skôr k využitiu potenciálu nehnuteľností s postupným utlmovaním výroby do energetického strojárstva,“ konštatuje pre HN predseda predstavenstva spoločnosti Modřany Power a jej akcionár Ladislav Krajňák. Dostatok hotovosti počas reorganizácie istili miliónové pôžičky od spoločnosti J2P z portfólia kontroverzného Bardejovčana Mariána Jančošeka.


Noví akcionári fabriky
Ďalším kľúčovým opatrením sa stalo prevedenie preskúmaných a uznaných dlhov do podielov vo firme, ktorá úspešne realizovala dodávky do viac ako 330 elektrární v 40 krajinách sveta. „Došlo k zmene akcionárskej štruktúry. Z nezabezpečených veriteľov sa prihlásilo do kapitalizácie 10,2 milióna eur s kapitalizáciou svojej pohľadávky v pomere jedna k jednej,“ spresňuje Krajňák. Základné imanie spoločnosti narástlo z pôvodných 7,8 milióna eur pred reorganizáciou na súčasných 18 miliónov eur. Novými akcionármi firmy okrem pôvodnej investičnej skupiny CTY Group sa stali napríklad spoločnosti Cauti, C.B.Sped, Pro Enamo Servis, košická Lamet z portfólia rodiny Juraja Kamarása, CTY Komořanská zo skupiny CTY Group, ZK-Termochem, Vítkovice Power Engineering a Proficolor slovenského podnikateľa Jozefa Jakubjaka.


Obrovská reštrukturalizácia
Hrubé čísla hovorili pri bankrotujúcej fabrike jasnou rečou. Celková suma prihlásených pohľadávok atakovala hranicu 280 miliónov eur. Z toho približne 215 miliónov eur však predstavovali podmienené záväzky dlžníka – teda také, ktoré môžu vzniknúť za splnenia určitých podmienok. Veritelia sa tak v reštrukturalizácii hlásili o vrátenie nepodmienených pohľadávok vo výške okolo 70 miliónov eur. Časť z nich v objeme zhruba 40 percent však správca poprel. Najväčšie pohľadávky si prihlásil pološtátny gigant ČEZ a jeho dcérske firmy, ako napríklad Škoda Praha Invest, ostravské strojárne Jana Světlíka Vítkovice Power Engineering, výrobca turbín Doosan Škoda Power Plzeň či slovenská Privatbanka zo skupiny Penta. Ladislav Krajňák uvádza, že firma z celkového uznaného dlhu vo výške takmer 40 miliónov eur v reštrukturalizácii veriteľom vyplatila viac ako 24 miliónov eur. Z toho zabezpečení veritelia dostali 8,2 milióna eur a časti nezabezpečených veriteľov Modřany Power vyplatila 5,8 milióna. Zvyšok nezaistených veriteľov súhlasili s transformáciou svojich pohľadávok na akcie. „Okrem uvedeného súd riešil niekoľko incidenčných sporov, z ktorých väčšina sa riešila mimosúdnou dohodou – napríklad so spoločnosťou Škoda Praha Invest. Zopár sporov je ešte nedoriešených, ale bez dosahu na výšku vyrovnania. Zmeniť sa môže len konečné percento vysporiadania od 11,4 do 18,5 percenta u nezaistených veriteľov,” dodáva Krajňák.


Dôvody úpadku zlatého vajca
Modřany Power v minulosti patrila pozícia zlatého vajíčka investičnej skupiny CTY Group z portfólia dvojice Košičanov – Ladislava Krajňáka a Juraja Kamarása. Do existenčných problémov sa podnik dostal vplyvom dlhodobej krízy v energetike. Tá je spôsobená okrem iného prísnou reguláciou zo strany Európskej únie či politickou a ekonomickou situáciou v Rusku a na Ukrajine. Výsledkom je obmedzovanie investícií a problémy s financovaním rozbehnutých projektov. Spoločnosti uškodilo i zrušenie tendra na dostavbu českej jadrovej elektrárne v Temelíne. Tržby fabriky tak postupne klesali z viac ako 80 miliónov eur v roku 2012 na 60 miliónov eur v nasledujúcom roku. Skokové prepady pritom pokračovali ďalej. Predvlani firma utŕžila už iba okolo 15,2 milióna eur.

https://hnonline.sk/hnbiznis/1756534-kosicki-biznismeni-zmazali-svoje-dlhy

PDF

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem