Home / Napsali o nás / Veřejná zakázka k EET

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Veřejná zakázka k EET

Hodnota veřejné zakázky k EET se jen tak tak vešla do limitu pro podlimitní řízení. Nemusela být tak zveřejněna výzva v informačním systému veřejných zakázek.

Zadavatel není ze zákona povinen veřejně uvádět, kterých 5 zájemců oslovil.

Hodnota veřejné zakázky je pouze předpokládaná, nicméně zadavatel musí při jejím stanovení postupovat podle zákona, tj. pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných zakázkách, jsou základem pro stanovení předpokládané hodnoty u projektové činnosti honoráře, jakož i jakékoliv jiné další platby související se zpracováním projektové dokumentace. Zadavatel obecně předpokládanou hodnotu stanovuje na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pokud by následně vyšlo najevo, že zakázka je záměrně podhodnocená, na samotný proces zadávání to nemá vliv, jedná se však o správní delikt podle § 120 zákona o veřejných zakázkách, který prověřuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže a ve věci smí zadavateli udělit pokutu. Více zde

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem