Home / Vymáhání pohledávek / Exekuce

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Exekuční návrh

Exekuční návrh (návrh na nařízení exekuce) je vyústěním vymáhání pohledávek. Na základě pravomocných rozhodnutí a jiných exekučních titulů Vás budeme zastupovat v exekučním řízení. Naše advokátní kancelář úzce spolupracuje s exekutory, Vaši pohledávku a její vymáhání budeme pravidelně kontrolovat.

Náklady exekuce

Náklady exekučního řízení hradí dlužník. V případě vymožení dlužné částky jsou naší odměnou náklady právního zastoupení přiznané soudem v rozhodnutí, jež je exekučním titulem.

Exekuce může být provedena:

  • Prodejem movitých věcí a nemovitostí
  • Prodejem podniku povinného (nebo podíl v obchodní společnosti, členská práva v bytovém družstvu, patenty, průmyslové vzory a ochranné známky)
  • Přikázáním jeho pohledávky (např. peněz na bankovním účtu)
  • Srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů povinného

Proč zvolit právě advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS pro provedení exekuce?


Naše advokátní kancelář spolupracuje s vykonavateli soudního exekutora, se společnostmi, které zajišťují rozhodčí řízení, dražby, apod. Naše advokátní kancelář je navíc držitelem oprávnění pro výkon insolvenčního správce a je pojištěna na částku 50 mil. Kč na případ.

Uvedené služby vykonáváme pro naše zákazníky zcela zdarma, tj. neplatí se žádné administrativní, soudní poplatky, žádné provize z vymožených částek. Naší odměnou je pouze advokátní odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, která je v rámci žaloby vždy požadována po dlužníkovi.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem