Home / Vymáhání pohledávek / Náhrada škody na zdraví

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Náhrada škody na zdraví

Vymáhání náhrady škody na zdraví se od 1. 1. 2014 se zcela změnilo. Určování výše náhrady škody na zdraví, které bylo do 31.12.2013 stanoveno bodovou vyhláškou již neplatí a výše náhrady škody bude určována soudem v souladem se zásadou slušnosti.

Odškodnění obětí dopravních nehod

  • pokud jste byli účastníky dopravní nehody, z které si odnášíte lehká, či vážnější zranění poskytneme Vám plný servis při vyjednávání s pojišťovnou viníka dopravní nehody, aby Vás v odpovídající výši odškodnila
  • díky znalostem sazebníků jednotlivých pojišťoven, jsme schopni Vám předem dát hrubý odhad částky, kterou je možné požadovat. V rámci náhrady škody je možné požadovat bolestné, ušlý výdělek v důsledku zranění, peněžní náhradu jako kompenzaci pozůstalých za usmrcení
  • pojišťovny se snaží plnění z pojistného snižovat na minimum a pouze při zastoupení advokátem bývá jejich jednání korektním

Zastupování naší kanceláři je bezplatné, odměnu právní zástupce uhradí samotná pojišťovna

Odškodnění z pracovních úrazů

Zaměstnavatel za pracovní úraz odpovídá, pokud se udál při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Za takovýto úraz Vám náleží odpovídající náhrada. Zhodnotíme, kolik je možné požadovat a vstoupíme do jednání se zaměstnavatelem případně s jeho pojišťovacím institutem. Naše služby jsou zdarma a naše odměna ve výši 20% se bude odvíjet až od konečné vymožené částky, takže pokud nebudete odškodněni, naše služby máte zcela zdarma.

Odškodnění za lékařské pochybení

Máte za to, že vlivem nesprávného postupu Vašeho lékaře Vám byla způsobena újma?

  • poskytneme Vám plný servis při vyjednávání se zdravotním zařízením, s pojišťovnou a případě i u soudu
  • Váš nárok posoudíme, zhodnotíme výši požadované částky jako odškodnění a to zcela zdarma

Naše odměna bude plynout až v případě úspěchu při jednání s pojišťovnami či zdravotnickými zařízeními a to ve výši 20% z vymožené částky.

Kontaktujte naše specialisty působící v dané oblasti a nenechte se připravit o odškodnění, které Vám po právu náleži.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem