Home / Vymáhání pohledávek / Podklady pro vymáhání pohledávek

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Podklady pro vymáhání pohledávek

Zašlete nám předem e - mailem na info@fabianpartners.cz scany dokladů, které máte k dispozici. 

Jedná se především o:

  • faktury, doklady o doručení
  • exekutorské zápisy
  • v případě většího množství pohledávek účetní sjetinu
  • doklady o částečné úhradě pohledávek (stačí z elektronického bankovnictví)
  • dodací listy, CMR
  • uznání dluhu
  • objednávky a/nebo smlouvy (kupní, o dílo, o půjčce atd.), pokud existují
  • směnky
  • rozsudek nebo platební rozkaz, pokud již jsou vydány
  • korespondence s dlužníkem, e-mailová komunikace, pokud byla vedena 

Nemáte-li k vymáhané pohledávce potřebné právní podklady, bude převzetí věci posuzováno pro každý případ individuálně. Po prověření podkladů z právního hlediska Vám zašleme k podpisu mandátní smlouvu a plnou moc.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem