Home / Vymáhání pohledávek / Soudní vymáhání pohledávek

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Soudní vymáhání pohledávek

Nezaplatí-li dlužník svůj dluh ani po výzvách advokátní kanceláře nebo nedodrží-li splátkový kalendář (ideálně s rozhodčí doložkou), ihned podáváme návrh na vydání platebního rozkazu k příslušnému soudu, popřípadě žalobu k rozhodčímu soudu.

Naše odměna je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník. Záloha je účtována pouze dle individuální domluvy u komplikovaných případů a je v případě vymožení pohledávky vrácena.

Používáme moderní elektronická podání, u kterých v případě soudních sporů hradíte pouze nižší soudní poplatek. Náhrada za uhrazený soudní poplatek je Vám následně přiznána soudem a hradí ji opět dlužník. Pokud je zahájeno insolvenčního řízení dlužníka, podáme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení

Samotné soudní řízení probíhá na základě listin. Je-li ve věci nařizováno jednání, Vaše účast není potřebná. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se jednání u soudu účastní pouze v případech, kdy dlužník rozporuje důkazy a skutečnosti.

Pokud evidujete neuhrazenou fakturu, přiložte prosím do Vaší poptávky i objednávku dlužníka, potvrzení o odeslání faktury atd. Čím více podkladů do poptávky přiložíte, tím rychleji a efektivněji jsme schopni Vám pohledávku posoudit.

Vymáhání pohledávek, exekuce

Platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz

Podklady pro vymáhání pohledávek

Potřebujete vymoci pohledávku? Kontaktujte nás.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem