Home / Vymáhání pohledávek / Soudní vymáhání pohledávek / Evropský platební rozkaz

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Evropský platební rozkaz

Evropský platební rozkaz má především zajistit, aby žalobce získal exekuční titul, který je automaticky vykonatelný i v jiném státě Evropské unie, než kde došlo k jeho vydání. Evropský platební rozkaz je společný pro všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Dánska. Podmínkou pro vydání tohoto rozkazu je jeho přeshraniční charakter. V době podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu musí  mít alespoň jedna ze stran bydliště, místo obvyklého pobytu, či sídlo v jiném členském státě, než ve kterém byl návrh podán.

Vydání platebního rozkazu

Kromě zvýšení rychlosti a efektivnosti vymáhání splatných pohledávek zaručujeme, že soudní poplatky nebudou vyšší než ty, které byste jinak vynaložili za běžné občanské soudní řízení. Soud vydá evropský platební rozkaz nejpozději do 30 dnů od podání bezvadného návrhu.

Pokud máte zájem o podání evropského platebního rozkazu na Vašeho dlužníka, stačí, pokud nám zašlete (e-mailem, poštou) kopie dokladů osvědčujících Vaši pohledávku. V případě, že budou doklady právně dostatečné pro podání evropského platebního rozkazu, obratem Vám zašleme smlouvu a další podklady nezbytné k podání evropského platebního rozkazu, který vykoná advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS za Vás.

Vymáhání pohledávek

Platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz

Exekuce

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem