Home / Vymáhání pohledávek / Soudní vymáhání pohledávek / Inkaso pohledávek

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Inkaso pohledávek - hromadná správa

Disponujete-li velkým množstvím pohledávek, ujmeme se jejich dlouhodobého inkasa na náš advokátní úschovní účet. Může se jednat o desítky až tisíce pohledávek v různé výši, které se inkasují v průběhu delšího období. Věnujeme se i velkému množství pohledávek, jejichž výše se pohybuje v řádech stovek korun. Příkladem mohou být  pohledávky vzniklé z velkého množství drobných operací ( dopravní podniky, generické pohledávky, mikropůjčky, apod.). Inkaso pohledávek provádíme na základě smlouvy, a to mimosoudně, soudně a pomocí exekucí.

Odměna je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník. Záloha je účtována pouze dle individuální domluvy u komplikovaných případů a je v případě vymožení pohledávky vrácena.

Využíváme moderní elektronická podání, u kterých v případě soudních sporů hradíte nižší soudní poplatek. Náhrada za uhrazený soudní poplatek je Vám následně přiznána soudem a hradí ji opět dlužník. V případě zahájení insolvenčního řízení dlužníka podáme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Naše advokátní kancelář je navíc držitelem oprávnění pro výkon funkce insolvenčního správce.

Okamžité hodnocení dlužníků a pravidelné zprávy o inkasovaných pohledávkách Vám pomáhají řídit obchodní aktivity. Pomocí znalostí a přesnosti advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS stabilizujeme klientům likviditu minimalizací pohledávek.

Podklady pro vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem