Home / Vymáhání pohledávek / Správa pohledávek

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Správa pohledávek

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí komplexní právní služby při vymáhání a správě pohledávek, poskytované s cílem zajistit klientovi efektivní, řádné a včasné plnění pohledávek.


Neustálý dohled nad pohledávkami je cíl pro dlouhodobé a cenově efektivní monitorování pohledávek.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí zejména tyto služby:

  • právní návrh finančně výhodného způsobu vymáhání pohledávek
  • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
  • poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek)
  • kvalifikované výzvy k zaplacení splatných pohledávek
  • zmapování majetku dlužníka
  • rozhodčí řízení
  • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení, dědickém řízení
  • zprostředkování odkupu/prodeje pohledávek v rámci balíků
  • exekuce na majetek dlužníka prostřednictvím exekutora

Právní služby - přehled

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem