Home / Rechtsberatung / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht / Ausländische Gesellschaften

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.

Albert Einstein

Gründung und Verwaltung von ausländischen Gesellschaften

Die Rechtsanwaltskanzlei FABIAN & PARTNERS bietet die Möglichkeit einer Gesellschaftsgründung und Besorgung aller damit zusammenhängenden Formalitäten mit weiteren begleitenden Dienstleistungen in den folgenden Lokalitäten:

  • Slowakische Republik
  • USA
  • Großbritannien (GB)
  • Zypern
  • Ungarn
  • Polen

In der von Ihnen gewünschten Jurisdiktion besorgen wir alle für die Gründung einer neuen Gesellschaft notwendige Leistungen samt Dokumenten (notariell beglaubigt und in bestimmten Fällen auch apostilliert), die Sie direkt in unserem Büro übernehmen können oder die wir Ihnen per Post senden.

In den oben erwähnten Lokalitäten können wir auch einen Sitz der Gesellschaft sicherstellen (virtual office).

Einen Bestandteil unserer Dienstleistungen bildet auch die nachfolgende Gründung von Tochtergesellschaften oder Organisationseinheiten der oben angeführten ausländischen Gesellschaften in der Tschechischen und Slowakischen Republik.

Ein konkretes Angebot wird auf Anfrage erstellt, kontaktieren Sie uns bitte.

Alle Rechtsdienste

Handelsrecht, Gesellschaftsrecht

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem