Home / Rechtsberatung / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht / Reklame, Medienrecht

Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich.

Aristoteles

Reklame (Reklamerecht, Medienrecht)

Die Rechtsanwaltskanzlei FABIAN & PARTNERS bietet im vollen Umfang auch Dienstleistungen im Bereich der rechtlichen Regelung von Reklamen, insbesondere bearbeitet sie fachliche Referenzen, Gutachten und arbeitet Verträge aus. Wir bieten Beratungen und Konsultationen bei der Vorbereitung von Reklamekonzepten und Werbekampagnen, Beurteilung der Marketing-Strategie des Kunden aus der Sicht der Übereinstimmung mit den Gesetzen über Werberegulierung und Verbraucherschutz. Die Rechtsanwaltskanzlei FABIAN & PARTNERS bietet ferner Vorbereitung von Vertragskonzepten über die Gewährleistung von Werbediensten, Verträge über Zusammenarbeit, Beurteilung von Werbespots:

  • Rechtsberatung bei der Vorbereitung von Werbekampagnen
  • Beurteilung von Reklame aus der Sicht des Rechts des unlauteren Wettbewerbs und des Verbraucherschutzes
  • Beurteilung von Reklamekampagnen aus der Sicht des Gesetzes über Werberegulierung
  • Beurteilung von Reklamen hinsichtlich des Markenschutzrechts, Autorenrechts
  • Beurteilung von erforderlichen Angaben auf Produktverpackungen
  • Schutz des guten Rufes juristischer Personen

Alle Rechtsdienste

Handelsrecht, Gesellschaftsrecht

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem