Home / Rechtsberatung / Recht am geistigen Eigentum, Urheberrecht

Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muß auch mit der Justiz rechnen.

Dieter Hildebrandt

Recht am geistigen Eigentum, Urheberrecht

FABIAN & PARTNERS, Rechtsanwaltskanzlei, bietet Rechtshilfe im Bereich des Urheberrechts und des Rechts am geistigen Eigentum. Wir widmen uns dem Schutz der Urheberrechte einschließlich der Rechte der ausübenden Künstler, Rechte an Schutzmarken, Erfinderrechte, Patentrechte und Rechte an Gebrauchsmustern. Ein bedeutendes Gebiet unserer Tätigkeit ist Vertretung in Streiten, die von Verletzung dieser Rechte hervorgerufen wurde.

  • Vorbereitung der Verträge und anderer Dokumente (insbesondere Lizenzen, Übertragungen, Überweisungen von Technologien, interne Dokumente einschließlich arbeitsrechtlicher Dokumente über Werke der Arbeitnehmer)
  • Verfahren über Schutzmarken, die beim Amt für geistiges Eigentum geführt werden
  • Vertragliche Aspekte bei Gewährung von Lizenzen und Übertragungen der Rechte am geistigen Eigentum und know-how, Verträge aus dem Bereich der Marketingverträge und Verträge aus dem Bereich der Werbung
  • Vertretung in Gerichtsstreiten hinsichtlich des unlauteren Wettbewerbs, der vergleichenden Werbung, des Missbrauchs der Handelsmarken, Verletzung der Urheberrechte und Ansprüche auf Schadenerzsatz.

Alle Rechtsdienste

Handelsrecht, Gesellschaftsrecht

Zivilrecht

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem