Home / Activities / Bankruptcy law / moratorium

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

Martin Luther King Jr.

Protection against creditors - Moratorium

If you are an entrepreneur (self-employed physical person or a legal person) you can ask the court for the so-called moratorium (protection against creditors) in a short period of time after initiation of insolvency proceedings (or even before it, if you are in the state of threatening insolvency).

A moratorium provides a debtor with a temporary protection against creditors and against possible decision on insolvency, but most importantly it provides space for overcoming insolvency or for reaching an agreement with the creditors.

How moratorium protects a debtor?

In the course of moratorium it is not possible to

  • declare bankruptcy
  • a debtor can preferentially repay those debts which are immediately related to keeping his company in operation
  • a debtor is protected against termination of contracts for the supply of energies and raw materials as well as other supply contracts for products and services

Therefore the aim of a moratorium is an effort to keep the company in operation, even at the expense of equal position of all creditors.

We will suggest the most suitable way of settlement of your situation after a detailed analysis.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem