Home / Activities / Czech Civil law

Justice is the constant and perpetual will to allot to every man his due.

Domitus Ulpian

Czech Civil law

In the field of civil law we represent clients in dealings before courts in civil procedures, we draw up purchase contracts, deeds of donations, pre-marital agreements and other civil agreements, divided co-ownership settlement and the settlement of joint property of spouses. We provide complex legal service at the conveyance of real estate including legalisation of the signatures. We also represent clients in inheritance proceedings.

  • right of ownership, divided coownership, joint property of spouses – execution, protection, settlement, law relating to neighbours
  • real burden (right of user), right of lien and retention – occurrence, change, cessation
  • contractual relationship – preparation of all kinds of contracts, legal analysis of concluded contracts, termination of an agreement, contractual and legal liability for damages, securing obligations
  • disputes concerning pecuniary consideration
  • legal relations to real estate, drawing up contracts – purchase contracts, donation agreements, bailment contracts, contracts concerning right of user (real burden), contracts about bargain and sale including verification of identity of parties to contracts for registration in the Land Registry (signature legalization)
  • liability for damages – special types of liabilities (damage caused by a minor or an incompetent person, damage on waifs or things brought in) we also provide help at claiming damages from the Czech Republic caused by a wrong official procedure or an illegal decision of a state authority
  • liability for damage to health
  • unjust enrichment
  • right of inheritance, inheritance proceedings

Back to Practice Areas

Back to Corporate Law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem