Home / Activities / Corporate law, business law / advertisement, media law

Justice is the constant and perpetual will to allot to every man his due.

Domitus Ulpian

Advertising (advertising law, media law) in Czech republic

The law firm FABIAN & PARTNERS provides full service in the sphere of legal regulation of advertising, it processes expert positions and opinions and draws up contracts. We offer counselling and consulting in development of advertising concepts and campaigns, assessment of client’s marketing strategy from the perspective of legal compliance with laws on advertising and consumer protection. The law firm FABIAN & PARTNERS further offers drawing up contract proposals on provision of advertising services, cooperation contracts, assessment of advertising spots:

  • legal counselling in development of advertising campaigns
  • assessment of advertising from the perspective of unfair competition law and consumer protection
  • assessment of advertising campaign from the perspective of advertising law
  • assessment of advertising regarding trademark law, copyright law
  • assessment of requirements for packing of products
  • protection of good reputation of legal persons

Back to corporate law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem