Home / Activities / Corporate law, business law / annual general meetings

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

Martin Luther King Jr.

General meetings, organizing general meetings, Czech corporate law

A general meeting is the highest body of a business company which makes the most important decisions. The law firm FABIAN & PARTNERS offers the organization of general meetings of business companies (LLCs, PLCs). We provide general meetings both without and with notary’s participation as required by the Commercial Code (for example during changes in founding documents – foundation deeds, partnership deeds, statutes and during general meetings under the sphere of authority of only one associate). We are capable of organizing a general meeting also on site of your company – including provision of a notary, we will make a registration of the changes made in the Commercial Register of the company as

Each company is obliged to organize a general meeting once a year, where associates approve the economic results of the preceding year. Until the final accounts are approved, the general meeting cannot decide on e.g. distribution of profits or payment of company’s loss.

Invalidity of general meeting decision

Infringement of rules for convening general meeting set by the legal regulations, statutes or the partnership deed can lead to invalidity enouncement of the general meeting decision by the court.

Back to corporate law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem