Home / Activities / Corporate law, business law / Czech companies

A verbal contract isn"t worth the paper it"s written on.

Samuel Goldwyn

Czech company, setting up a company in Czech republic

We offer establishment of the following forms of legal persons in the Czech Republic and Slovakia:

 • limited liability company
 • joint stock company
 • commandite company or public limited company
 • association
 • foundation and endowment fund
 • non-profit company, civic association

Establishment of a limited liability company (s.r.o., spol. s r.o.)

Necessary steps for the establishment of a company:

 1. filling out the order form for establishment of a company (we will send it on your request)
 2. price agreement, conclusion of a counselling agreement for the establishment of a company
 3. the client will provide extracts from the criminal records of members of company’s statutory body
 4. then we will initiate the process of company establishment, we will provide the trade licenses, eventually concessions, we will establish a bank account for payment of the basic capital
 5. before submitting the proposal for (first) registration of the company in the Commercial Register, the client must deposit the basic capital on a special bank account
 6. after company registration in the Commercial Register, we will send extract from the Commercial Register and we will register the company at the tax office

After a company is established, it needs a residence which is registered in the Commercial Register – for this purpose we provide residence in Prague, Brno, Bratislava including receiving and forwarding of mail.

Time period of LLC establishment: approximately 20 days after the delivery of supporting documents.

Establishment of a joint stock company (a.s.)

Necessary steps for the establishment of a joint stock company:

 1. filling out the order form for establishment of a company (we will send it on your request)
 2. price agreement, conclusion of a counselling agreement for the establishment of a company
 3. the client will provide extracts from the criminal records of members of company’s statutory body
 4. then we will initiate the process of company establishment, we will provide the trade licenses, eventually concessions, we will establish a bank account for payment of the basic capital
 5. before submitting the proposal for (first) registration of the company in the Commercial Register, the client must deposit the basic capital on a special bank account
 6. after company registration in the Commercial Register, we will send the extract from the Commercial Register and we will register the company at the tax office
 7. the client must deposit the basic capital on a special bank account in the course of the process of company establishment
 8. as soon as the company is registered, we will send extracts from the register regarding the established company and we will register the company at the tax office

Time period of JSC establishment: approximately 20 days after the delivery of supporting documents.

Other legal persons

We will establish another legal person in the Czech Republic and Slovakia according to the individual needs of the client.

Please contact us in case you are interested, establishment of a company can be arranged remotely, personal meeting is not necessary.

Back to corporate law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem