Home / Activities / Corporate law, business law / foreign companies

Education is the best provision for the journey to old age.

Aristotle

Establishment and management of foreign companies

The law firm FABIAN& PARTNERS offers establishment of companies and settlement of all related formalities and other supporting services in these regions:

  • Slovak Republic
  • USA
  • Great Britain
  • Cyprus
  • Hungary
  • Poland

We will arrange all acts necessary for the establishment of a new company in a jurisdiction requested by you and you can take over your documentation (authenticated by a notary and apostilled in certain cases) right in our office or they will be delivered to you by post.

We are capable of providing company residence (virtual office) in the regions mentioned above.

As part of our services, we offer consequential establishment of subsidiary companies, eventually organizational units, of the foreign companies mentioned above in the Czech republic, Slovakia.

Do not hesitate to contact us for a concrete offer.

Back to corporate law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem