Home / Activities / Corporate law, business law / fusion and acquisition

Justice is the constant and perpetual will to allot to every man his due.

Domitus Ulpian

Mergers, acquisitions in Czech Republic and Slovakia

Within the frame of services provided in the sphere of the commercial law, the law firm FABIAN & PARTNERS specializes in acquisitions of companies, firms, mergers and splits, it particularly offers:

  • stock and business share transfers
  • preparation of general meetings
  • representation in legal proceedings on registration of relevant changes in the Commercial register
  • counselling during acquisitions of various ownership interests, companies (parts of companies) or asset deals
  • legal audit
  • examination of all relevant aspects of an intended acquisition including competitive-legal aspects

Our services therefore include expert counselling in the assessment of optimal structure of the whole transaction regarding best interests of the client, appointing lay assessors by the court, preparation of general meetings on mergers, fulfilment of all informational duties and other legal requirements related to this type of transaction, including the presentment of proposal for merger registration by amalgamation in the Commercial register and steps following the merger registration.

Back to corporate law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem