Home / Activities / Corporate law, business law / law of contract

The law must be stable, but it must not stand still.

Roscoe Pound

Contract law, law of obligations

Revision and drawing up of contracts from the sphere of commercial and civil law concerning both entrepreneurial and non-entrepreneurial activities (purchase contracts, work contracts, credit contracts, contracts of assignment of claims and provision of obligations, contracts of commercial representation, leasing contracts, contracts of company transfer, contracts of lease, supply contracts, cooperation contracts) are part of the services provided by our law firm.

  • drawing up and negotiation of contracts
  • drawing up of special and standard contracts
  • adjustment of general commercial terms

The law firm also provides legal counselling in provision or application for credit (loan), including preparation of covering instruments – creation of a mortgage for real as well as personal assets, shares, business shares, bank accounts, rights and claims, realisation of covering transfers, assistance with preparation of supporting documents for notary records with permission to direct enforceability of the claim.

Our law firm participates in other transactions such as share deal, which is the transfer of business share/shares, whereas the purpose of the whole acquisition is acquirement of a concrete real property. For this purpose we also offer sale of the so-called ready-made companies, i.e. companies registered in the Commercial register with fully refunded basic capital. These companies are ready for immediate sale.

We also draw up contracts which do not correspond to any contractual type – so-called innominate contracts, or combine more contractual types.

Back to corporate law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem