Home / Activities / Corporate law, business law / legal due diligence

A verbal contract isn"t worth the paper it"s written on.

Samuel Goldwyn

Legal audit - Due Diligence in Czech Republic

Carrying out of the legal audit is one of the preparatory steps we recommend to our clients before the realisation of various forms of property investment into chosen companies.

Each legal audit produces a final report which includes a summary of audited legal relations, warning of possible risks and proposals of individual variants for client’s further advancement. The primary purpose of most legal audits is to increase the legal certainty of the client, who will acquire a comprehensive and detailed survey on the state of the company he intends to invest into. Another benefit of a detailed examination of the company is a better orientation of the examined company itself in its own legal relations, the possibility of risk prevention resulting for example from disadvantageous contractual terms.

  • complex services in the field of legal audit, in connection with acquisitions especially (e.g. statutes and functioning of statutory bodies, legal relations to real estates, labour-law relations)
  • legal assessment of all company’s regulations (statutes, partnership deed, internal regulations etc.)
  • legal revision of company’s lawsuits
  • complex legal examination of commercial transactions
  • evaluation of contract profitability for the company and resulting legal risks
  • legal audit of company’s commercial contracts with a special emphasis on the responsibility of company’s statutory bodies
  • legal counselling in the sphere of intangible assets – trade secret, trademarks, patents, know how

A comprehensive report including substantial findings and proposals for corrections in the form of legal steps or proposals of particular provisions is the result.

Back to corporate law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem