Home / Activities / Corporate law, business law / ready made companies

The strictest law often causes the most serious wrong.

Cicero

Czech Ready-made companies, office Prague, Brno

Ready-made companies are companies established solely for the purpose of their sale, i.e. transfer of 100 % of business share. They were never involved in any commercial activity. They are registered in the Commercial register, they have refunded basic capital and they are not burdened with any obligations. The advantage of acquiring a ready-made company is promptitude.

The law firm FABIAN & PARTNERS guarantees that the company was never involved in any commercial activity, it is not involved in any legal proceedings or lawsuits, it has no obligations.

The law firm FABIAN & PARTNERS offers the following services within the frame of sale of Czech and Slovak ready-made companies:

 • arrangement of contract documentation
 • arrangement of a general meeting in order to realise the changes
  • change of the managing director
  • change of company’s name
  • extension of the subject of enterprise
  • change of company’s residence
 • representation of the client in dealings with the state administration bodies (Trade Licensing Office, Tax Office)
 • notice of trade license and withdrawal of extracts from the trade register
 • submitting of a proposal for registration of company changes in the Commercial register
 • registration of the company for the income tax, VAT or other taxes
 • provision of company residence in Brno, Prague, Bratislava

Necessary steps for purchasing a ready-made company:

 1. filling out a purchase order form for company purchase (we will send it according to your demands)
 2. the client will state the names of prospective associates, required name of the company, subject of enterprise, the names of members of the statutory bodies (authorised representatives) in the form
 3. the client will provide extracts from the criminal records of members of company’s statutory body
 4. then we will initiate the process of company transfer to the acquirer, we will submit proposal for the registration of changes in the Commercial register, we will arrange the Trade Certificates
 5. after registration of changes in the Commercial register, we will send the extract from the Commercial register

Please contact us in case you are interested, purchase of an existing ready-made company can be arranged remotely, it is not necessary to make an appointment.

Back to corporate law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem