Home / Activities / Corporate law, business law / winding-up companies

The law must be stable, but it must not stand still.

Roscoe Pound

Winding-up companies, Liquidation of companies (firms) in Czech Republic

The aim of liquidation is to settle all property-law relations towards creditors, debtors, public administration, employees and further pursuit of achievement of legally clear termination of all business activities of the accounting entity.

Liquidation is one of the forms of company dissolution, which uses to be often mistakenly associated with incompetence or entrepreneurial failure. A company can be successfully liquidated even if it suffers no problems and the yield from the liquidation can be more interesting than continuing business activities for the owners. In the course of successful liquidation of a company a liquidating balance uses to be achieved, which is eventually divided among associates or shareholders. It is often very difficult and mostly impossible to achieve the liquidating balance in companies which enter upon the process of liquidation too late.

The aim of liquidation is therefore a settlement of property relations of a dissolving legal person without a legal successor until its deletion from the Commercial register.

We will provide a company in liquidation with:

  • analysis of the state of the company
  • provision of the general meeting of the company (including notary’s participation)
  • provision of the company liquidator
  • liquidation of the company through the liquidator
  • auction sale of property of the company in liquidation
  • deletion of the company from the Commercial register

According to the law, company liquidation can be administered by a liquidator only. He/she must be a person qualified for legal transactions and interdisciplinary based, since his/her work is very diverse.

Back to corporate law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem