Home / Activities / Criminal law

The law must be stable, but it must not stand still.

Roscoe Pound

Criminal law, criminal proceedings

Within the framework of the criminal law we focus on economic, tax and financial (property) criminal law and representation of clients in lawsuits:

  • representation of persons in criminal proceedings, assistance with the formation of contracts of compensation for damage in criminal proceedings
  • representation of suspected, charged, accused and damaged persons in criminal proceedings
  • legal assistance to suspects in explanations
  • representation in police proceedings
  • drawing up discreationary remedies against decisions of bodies active in criminal proceedings
  • provision of full service in criminal proceedings
  • parole proceedings
  • proceedings on conditional remission of a sentence
  • consultations concerning criminal law

Along with counselling in the commercial law sphere, we always assess a possible conflict of a transaction with criminal law restrictions to make protection of client’s interests complex.

Back to Practice Areas

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem