Home / Activities / Economic crisis counselling

The strictest law often causes the most serious wrong.

Cicero

Legal services related to the financial crisis

The contemporary economic crisis brings unprecedented challenges to entrepreneurs and physical persons around the world. To keep up with the latest development of rapidly changing markets requires perfect orientation in legal regulations focusing on insolvency law, labour law (staff reductions), debt collection, commercial law, taxes and other economic-law relations. Legal services provided by the law firm FABIAN & PARTNERS cover a broad spectre of interconnected specialized spheres and that enables us to provide complex and coordinated counselling in the economic crisis for our clients. The law firm cooperates with specialists, tax consultants.

Our law firm offers qualified assistance to both creditors and debtors, companies with threatening insolvency or companies in insolvency proceedings

Back to Practice Areas

Back to Corporate Law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem