Home / Activities / Financial and tax law

A verbal contract isn"t worth the paper it"s written on.

Samuel Goldwyn

Financial law, tax law, tax proceedings in Czech republic

The law firm FABIAN & PARTNERS provides specialized legal services in the field of tax and financial law with a special focus on representation of tax subjects in tax proceedings before financial and customs authorities. We represent clients in complaints against illegitimate assessment of a tax before administrative courts, we take legal actions against inactivity of tax administrators especially in reproaching proceedings and appeals:

  • representation in tax proceedings before the tax administrator and litigations with the tax administrator
  • representation in tax proceedings
  • sues against decisions of tax authorities
  • concepts of international structures with regard to optimal taxation
  • application of treaties for the prevention of double taxation

Within the context of financial and tax law we offer:

  • representation in criminal proceedings with the specialization in economic criminality and major property crimes
  • representation of aggrieved persons in criminal proceedings (adhesive)

Back to Practice Areas

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem