Home / Activities / Orders to pay, debt collection

The law must be stable, but it must not stand still.

Roscoe Pound

Orders to pay, debt collection in Czech republic

Law firm FABIAN & PARTNERS offers representation of both the obligated party and the injured party in the execution proceedings based on domestic and foreign court and administrative decisions, arbitration decisions.

For our clients we offer an execution free of charge (the costs are borne by the obligated party – debtor). This product can be used on the whole area of the Czech Republic

Execution free of charge

The only obligation of the client is handing over the power of execution to our office and signing a power of attorney. The power of execution is an enforceable judgement, order to pay, order of the court, consent judgement, arbitration decision, enforceable payment assessment, statement of debts receivable, enforceable record by a notary or executor. Our law firm prepares and files a petition for execution at an appropriate court and at the same time suggests a concrete executor to levy the execution.

Orders to pay, collective orders to pay

Orders to pay are court decisions, by which the court imposes on the defendant (based on a filed accusation) the obligation to pay to the accuser a sum of money. The offer of collective orders to pay is designed for companies or entrepreneurs who have a large amount of claims whose cause of origin is the same - generic financial receivables (for example leasing arrears, hire-purchase or consumer credit arrears). If the client has a sufficient amount of relief they will get favourable terms for the provision of legal service.

Back to Practice Areas

Back to Corporate Law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem