Home / Activities / Intellectual property law, copyright

The people"s good is the highest law.

Cicero

Intellectual property law, Czech copyright

FABIAN & PARTNERS, law firm offers legal advice in the field of intellectual property and copyright – concerning the rights of authors - performing artists, rights to registered trademarks, rights for inventions, patents and utility designs. We especially focus on representing clients in disputes brought about by the infringement of these rights.

  • preparation of contracts and other documents (especially licences, transfers, technology transfers, internal document including labour-law documents about a work of an employee)
  • proceedings about registered trademarks listed by the Office for Protecting Intellectual Property
  • contractual aspects of granting licences and intellectual rights and know how transfers, contracts concerning marketing contracts and contracts in advertising
  • representation in court procedures concerning illegal competition, comparative advertisement, misuse of copyright and claims for damage compensation

Back to Practice Areas

Back to Corporate Law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem