Home / Activities / Special services

The strictest law often causes the most serious wrong.

Cicero

Special law services rendered by FABIAN & PARTNERS law firm

Law firm deposit

Law firm deposit is an alternative way of depositing finances. The received financial means are for the whole period of the deposit deposited on a special bank account separate from other financial means, including those which are subject to another law firm deposit. This type of deposit is advisable especially at the conveyance of real estate and other asset values.

Signature authorisation

FABIAN & PARTNERS law firm provides signature authorisation of persons on documents drawn up or not drawn up by us. This authorisation has the same value and legal capacity as signature authorisation by a register office or a notary.

Concluding a contract subject to registration in the Land Registry on a place determined by the client

This special service provided by our firm reacts to the unusual situation where in case of inaction there might be the risk of default or to a situation which does not allow any other solution, for example due to the health state of a participant. This service relates to the authorisation of the lawyer to verify the identity of contract parties (it replaces the official signature authorisation by a register office or a notary). The service consists of the preparation of a given contract (purchase, donation, bailment, real burden), negotiating it and signing it in the presence of a lawyer on a place determined by the client.

Management of receivables

For our clients we offer debt recovery and management of receivables.

 • Out of court phase
  • client hands over the claims to the law firm
  • reminder to the debtor before court action
  • agreement about claims settlement
 • Court phase
  • filing of the action at an appropriate court
  • court proceedings
  • legitimate decision of the court
 • Execution
  • applying for the judgement execution to the executor
  • Recovery of debt and executor costs

Establishing foreign companies (onshore, offshore)

For our clients we offer the establishment of a company especially in these locations: the Slovak Republic, the USA, Great Britain, Cyprus, Hungary, Poland and other.

Back to Practice Areas

Back to Corporate Law

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem