Home / Activities / Litigation / arbitration proceedings, arbitrations

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

Martin Luther King Jr.

Arbitration proceedings

In cases when both parts are interested in quick and effective resolution of prospective mutual disputes in commercial and civil relations, the law firm FABIAN & PARTNERS recommends inclusion of an arbitration clause into contractual arrangements by course of law no. 216/1994 Coll. on arbitration proceedings.

Markedly easier enforceability of claims and distraint of arbitration awards is the advantage of dispute resolution by arbitration. Compared to court proceedings, arbitration is much faster and less costly which makes it very attractive especially for commercial disputes.

The law firm FABIAN & PARTNERS is ready to provide its clients with any assistance needed in matters of arbitration proceedings, from arbitration clause negotiations through arbitration complaint to enforcement of arbitration awards.

Arbitration proceedings enable more effective resolution of the most frequent disputes – claims.

Back to Litigation

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem