Home / Attorney's fees

The strictest law often causes the most serious wrong.

Cicero

Attorney‘s Fees

Fees for the provision of legal services are set by an agreement (contractual remuneration) between the attorney and the client depending on legal and time severity of the provided service. In the absence of an agreed commission between the client and the attorney, the amount of ex-contractual remuneration adheres to the decree of the Ministry of Justice no. 177/1996 Coll. on commission and compensations of attorneys at law for the provision of legal services (legal counsel tariff) as amended.

The remuneration can be set as per hour, based on the acts performed, lump-sum or share.

  • Contractual per hour fee is a type of remuneration, when the client pays an agreed fee to the attorney according to the number of hours of legal service
  • Contractual fee based on the acts performed is a type of remuneration based on the number of acts which will be performed within the provided legal service. Acts of legal service are defined in the attorney’s tariff. It includes for example acceptance and preparation of legal representation or defence, drawing up of a contract, accusation or appeal, participation in the court proceedings etc.
  • Lump-sum fee is suitable for clients in regular need of legal services in certain stable range. They have the possibility to pay for legal services in the form of lump-sum remuneration with a fixed amount paid in regular intervals (e.g. once monthly). The client is provided with legal services regardless of their scope in the given period.
  • Share fee is a remuneration agreed as a share in the value of result or a thing (i.e. percentage share of the value of the thing or the result achieved).

In addition to remuneration, the client is responsible for paying necessary expenses associated with the provided legal service (e.g. travelling expenses, court and administrative charges, demurrage charges, translations and expert opinions).

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem