Home / Contact

A verbal contract isn"t worth the paper it"s written on.

Samuel Goldwyn

Contact

FABIAN & PARTNERS
Law Firm, Trustee in bankruptcy
Marešova 304/12
602 00 Brno
Czech republic

Telephone:
(+420)530331766   

Email: info@fabianpartners.cz

Office Prague 
Revoluční 8
110 00 Praha 1
Czech republic

Telephone:
(+420)246063127


www.fabianpartners.cz
www.spravaspolecnosti.cz

Dr. Ing. Pavel Fabian, registrated in the Czech Bar Association: 12434, ID: 71470948
Bank account: 210 211 98 61/2700

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem