Vyberte stránku

Obhajoba

Advokátní kancelář Fabian & Partners

Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Obhajobu poskytujeme ve všech odvětvích trestního práva s důrazem na majetkové, daňové a insolvenční delikty. Naše advokátní kancelář připraví strategii obhajoby včetně právního rozboru věci, vyhledá a poskytne veškeré právní prostředky k obhajobě, napadá procesní vady řízení, vyhledá důkazy svědčící ve prospěch obhajoby a zajišťuje znalecké posudky a odborná vyjádření (například ekonomických a daňových poradců).

Obviněný má právo zvolit si advokáta jako svého obhájce i v případech, kdy již mu byl ustanoven soudem. Doporučujeme zvolit si obhájce již před prvním kontaktem s orgány činnými v trestním řízení, a to již v případě, že jdete podat „pouze“ vysvětlení. I když protokol o podání vysvětlení nemůže být v trestním řízení použit jako důkaz, vždy je součástí trestního spisu.

 V rámci trestního řízení poskytujeme:

Vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení

Zastupování obviněných v přípravném řízení

Obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů

Sepis řádných a mimořádných opravných prostředků

Návrhy na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Návrhy na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu

Alternativní způsoby ukončení trestního řízení

 

S výše uvedeným samozřejmě souvisí příprava veškerých podání a veškeré konzultace s klienty, které jsou v případě nutnosti prováděny i ve vězeňských zařízeních (v případě výkonu trestu odnětí svobody či vazebního stíhání).

Vaše práva bereme osobně