Advokátní kancelář, insolvenční správce

FABIAN & PARTNERS (Brno, Praha), advokátní kancelář a insolvenční správce poskytuje právní služby s důrazem na obchodní právo, insolvenční právo a ochranu osobních údajů - GDPR 2018). Zvláštní právní obor představuje hromadné vymáhání a správa pohledávek a činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Insolvenční právo, insolvenční správce

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

GDPR 2018, Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje poradenství při přípravě na GDPR 2018 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie. Provedeme kontrolu stávajících procesů zpracování osobních údajů, identifikujeme potřebné změny a připravíme implementaci GDPR. Výsledkem bude úprava či vytvoření řady vnitřních organizačních předpisů.

Právo nemovitostí

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS má bohaté zkušenosti v oblasti transakcí s nemovitostmi. Náš tým odborníků v oboru práva nemovitostí získal svou pověst díky poskytování rychlých a efektivních právních služeb. Poskytujeme právní poradenství během celého procesu nemovitostních akvizic, převodu majetku či prodeje nemovitostí.

Zákon o obchodních korporacích

Na Nový občanský zákoník navazuje Zákon o obchodních korporacích z roku 2014. Zákon o obchodních korporacích upravuje nově základní podmínky fungování obchodních korporací – od jejich založení, přes rozložení vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti členů těchto orgánů, činnosti v rámci koncernů až po jejich zrušení.

www.fabianpartners.cz

Aktuality

Insolvence ODIS COMPANY (7.2.2019)

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian připravuje poslední stavební úpravy dominanty Karlových Varů - bývalé Sparkasse na adrese Divadelní náměstí 1. Prodej této významné kultutní památky proběhne v roce 2019. V současné době je povolen zkušební provoz pro obchodní dům. Kupující tedy bude mít jedinečnou příležitost vybudovovat největší obchodní a nákupní centrum v Karlových Varech (více).

Úspěšné ukončení reorganizace LABIO a.s. (26.10.2018)

V říjnu 2018 došlo k dalšímu úspěšnému ukončení reorganizace, konkrétně společnosti LABIO a.s. Předmětem podnikání společnosti LABIO a.s., jejíž činnost započala v roce 1990, je vývoj, výroba a zakázkový prodej laboratorních přístrojů a techniky. Společnost vlastní zejména práva duševního vlastnictví (ochranné známky a patenty), které se i díky reorganizaci povedlo zachovat. Uspokojení věřitelů dosáhlo 25%.

Úspěšné ukončení reorganizace MODŘANY Power, a.s. (17.8.2018)

Veškerá opatření podle reorganizačního plánu byla pod vedením insolvenčního správce JUDr. Ing. Pavla Fabiana naplněna. Byly uhrazeny všechny pohledávky za majetkovou podstatou i pohledávky pohledávkám za majetkovou podstatou na roveň postavené. Provoz dlužníkova podniku a jeho obchodní činnost je zachována a nadále pokračuje, došlo k vyplacení částky v celkové výši 147 mil. Kč nezajišťěným věřitelům. Uspokojení zajištěných věřitelů dosáhlo 100% (více).

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem