Advokátní kancelář, insolvenční správce

FABIAN & PARTNERS (Praha, Brno), advokátní kancelář a insolvenční správce poskytuje právní služby s důrazem na obchodní právo, insolvenční právo a právo nemovitostí). Zvláštní právní obor představuje hromadné vymáhání a správa pohledávek a činnost insolvenčního správce.

Vymáhání pohledávek

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi.

Insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu.

Odškodňování obětí dopravních nehodvymáhání náhrady škody na zdraví

Poskytujeme právní služby při odškodňování obětí dopravních nehod a vymáhání náhrady škody na zdraví. Disponujeme zkušenostmi, které uplatňujeme v rámci jednání s pojišťovnami. V rámci odškodnění obětí dopravních nehod Vám tak můžeme nabídnout plný servis a to včetně sdělení nutného postupu, který musíte absolvovat aby Váš nárok byl pojišťovnou proplacen.

Právo nemovitostí

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS má bohaté zkušenosti v oblasti transakcí s nemovitostmi. Náš tým odborníků v oboru práva nemovitostí získal svou pověst díky poskytování rychlých a efektivních právních služeb. Poskytujeme právní poradenství během celého procesu nemovitostních akvizic, převodu majetku či prodeje nemovitostí.

Nový občanský zákoník 2014

Smyslem nového občanského zákoníku je upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom zákoně. Nový občanský zákoník obsahuje 3081 § a přejímá celou řadu pravidel upravených v jiných zákonech a tyto zákony ruší. Naše advokátní kancelář provádí revize stávajících smluv a dokumentů tak, aby nový občanský zákoník nebyl hrozbou ale příležitostí.

Zákon o obchodních korporacích

Na Nový občanský zákoník navazuje Zákon o obchodních korporacích z roku 2014. Zákon o obchodních korporacích upravuje nově základní podmínky fungování obchodních korporací – od jejich založení, přes rozložení vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti členů těchto orgánů, činnosti v rámci koncernů až po jejich zrušení.

www.fabianpartners.cz

Aktuality

Insolvence Modřany Power (3.2.2016)

Dne 3.2.2016 byla naše kancelář jmenována insolvenčním správcem společnosti Modřany Power. Společnost MODŘANY Power, a.s. je nejvýznamnějším českým výrobcem a dodavatelem potrubních systémů pro energetiku s více než 100 letou tradicí, realizovala dodávky do více než 330 elektrárenských bloků v 40 zemích po celém světě, včetně atomových elektráren Temelín, Dukovany, Mochovce. Bližší informace najdete zde.

Zákon o spotřebitelském úvěru (27.11.2015)

Podle návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele, budou mít dlužníci možnost splatit půjčené prostředky kdykoliv a výrazně se pro ně omezí sankce za pozdní splátky úvěrů. Návrh předpokládá, že úvěr by měl věřitel poskytnout jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dostane již zaplacené úroky zpět. Jistinu splatí podle svých možností. Bližší informace najdete zde.

Konkursní noviny - naše příspěvky (10.4.2015)

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian a Konkursní noviny pro Vás připravují každý měsíc praktické články zaměřené na oblast korporátních insolvencí včetně daňové problematiky a incidenčních sporů (např. Šikanózní insolvenční návrhy, Pokyny věřitelů v rámci správy a zpeněžení majetku, Zpeněžení zajištění v insolvenci). Bližší informace najdete zde.

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Prodej společností | Fúze a akvizice | Valné hromady | Změna právní formyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | Ochrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Nabývání majetku z insolvence | Likvidace firem