Advokátní kancelář, insolvenční správce

FABIAN & PARTNERS (Brno, Praha), advokátní kancelář a insolvenční správce poskytuje právní služby s důrazem na obchodní právo, insolvenční právo a "korona právo 2020"). Zvláštní právní obor představuje hromadné vymáhání a správa pohledávek a činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Korona virus právní poradna

Naše advokátní kancelář Vám poskytne “korona” právní poradenství zejména v oblasti pracovního, obchodního, insolvenčního práva, ale i v dalších oblastech, jako je vymáhání pohledávek včetně vymáhání náhrady škody či ušlého zisku. Rovněž Vás můžeme zastupovat a pomáhat při získání finanční podpory od státu v rámci různých podpůrných programů pro zaměstnanecké náhrady.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

GDPR 2018, Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje poradenství při přípravě na GDPR 2018 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie. Provedeme kontrolu stávajících procesů zpracování osobních údajů, identifikujeme potřebné změny a připravíme implementaci GDPR. Výsledkem bude úprava či vytvoření řady vnitřních organizačních předpisů.

www.fabianpartners.cz

Aktuality

Zkrácení doby oddlužení v důsledku koronaviru (9.11.2020)

V pondělí 2. 11. 2020 vláda ČR schválila návrh novely insolvenčního zákona, která by v budoucnu pro všechny fyzické osoby bez rozdílu jakožto dlužníky znamenala zkrácení délky nově zřízených oddlužení z dosavadních pěti let na roky tři. Novela zákona tak možnost oddlužení po 3 letech umožňuje pro všechny, a to aniž by bylo nutné výše zmíněné uspokojení věřitelů. Zároveň by bylo možné tímto způsobem oddlužit jak fyzické osoby nepodnikatele, tak fyzické osoby podnikatele s dluhy z podnikání. (více)

Insolvence ODIS COMPANY (10/2020)

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian připravuje poslední stavební úpravy dominanty Karlových Varů - bývalé Sparkasse na adrese Divadelní náměstí 1. Prodej této významné kultutní památky proběhne 2020-2021. V současné době je povolen zkušební provoz pro obchodní dům. Kupující tedy bude mít jedinečnou příležitost vybudovovat největší obchodní a nákupní centrum v Karlových Varech (více).

Právní dopady koronaviru na zaměstnance a zaměstnavatele (18.3.2020)

V době pandemie onemocnění COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky, se nacházíme v situaci, která je v dějinách České republiky od jejího vzniku dne 1.1.1993 zcela jedinečná.  Tato situace ovlivnila všechny občany České republiky, myslí na ní také zákoník práce, který pro tyto situace obsahuje právní úpravu překážek v práci. (více)

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem