Advokátní kancelář, insolvenční správce

FABIAN & PARTNERS (Brno, Praha), advokátní kancelář a insolvenční správce poskytuje právní služby s důrazem na obchodní právo, insolvenční právo a ochranu osobních údajů - GDPR 2018). Zvláštní právní obor představuje hromadné vymáhání a správa pohledávek a činnost insolvenčního správce.

GDPR 2018, Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje poradenství při přípravě na GDPR 2018 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie. Mámerozsáhlé znalosti ochrany osobních údajů obecně i Nařízení GDPR účinné od 25.5.2018. Provedeme kontrolu stávajících procesů zpracování osobních údajů, identifikujeme potřebné změny a připravíme implementaci GDPR. Vyhovět všem náročným podmínkám nařízení GDPR si vyžádá řadu opatření právní i technické povahy. Výsledkem bude úprava či vytvoření řady vnitřních organizačních předpisů.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi.

Insolvenční právo, insolvenční správce

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Právo nemovitostí

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS má bohaté zkušenosti v oblasti transakcí s nemovitostmi. Náš tým odborníků v oboru práva nemovitostí získal svou pověst díky poskytování rychlých a efektivních právních služeb. Poskytujeme právní poradenství během celého procesu nemovitostních akvizic, převodu majetku či prodeje nemovitostí.

Zákon o obchodních korporacích

Na Nový občanský zákoník navazuje Zákon o obchodních korporacích z roku 2014. Zákon o obchodních korporacích upravuje nově základní podmínky fungování obchodních korporací – od jejich založení, přes rozložení vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti členů těchto orgánů, činnosti v rámci koncernů až po jejich zrušení.

www.fabianpartners.cz

Aktuality

GDPR a výmaz osobních údajů po skončení pracovního poměru (16.4.2018)

GDPR se promítne nejen do zpracování osobních údajů před uzavřením pracovního poměru a v jeho průběhu, ale i po jeho skončení. Jakmile dojde k ukončení pracovního poměru a uzavření související agendy, měl by zaměstnavatel zvážit, zda existuje jiný účel, pro který má nebo může osobní údaje nadále uchovávat, nebo jestli a v jakém rozsahu by měly být vymazány (více).

Aktuální informace o dění kolem insolvencí www.insolvence.justice.cz (29. 1. 2018)

Ministerstvo spravedlnosti spustilo www stránky, které mají pomáhat zadluženým lidem, insolvenčním správcům či neziskovým organizacím. Kromě přinášení aktuálních informací má web pomáhat s komunikací mezi ministerstvem a insolvenčními správci. Dlužníkům stránky nabízí informace o tom, jak řešit situaci, kdy dlužníkovi závazky přerostly přes hlavu. V hlavních záložkáchnajdou lidé základní informace o platební neschopnosti a úpadku i o možnostech jejich řešení (více).

GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů v ČR a celé EU od května 2018 (28. 6. 2017)

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropským občanům po téměř 23 letech sjednocení pravidel ochrany osobních údajů. GDPR se do května 2018 musí podřídit všichni zpracovatelé dat, s přípravami je tedy vhodné začít již nyní. Za nedodržení nových, přísnějších pravidel totiž zpracovatelům dat hrozí velmi vysoké pokuty.

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Nabývání majetku z insolvence | Likvidace firem