Advokátní kancelář, insolvenční správce

FABIAN & PARTNERS (Brno, Praha), advokátní kancelář a insolvenční správce poskytuje právní služby s důrazem na obchodní právo, insolvenční právo a ochranu osobních údajů - GDPR 2018). Zvláštní právní obor představuje hromadné vymáhání a správa pohledávek a činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Insolvenční právo, insolvenční správce

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

GDPR 2018, Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje poradenství při přípravě na GDPR 2018 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie. Provedeme kontrolu stávajících procesů zpracování osobních údajů, identifikujeme potřebné změny a připravíme implementaci GDPR. Výsledkem bude úprava či vytvoření řady vnitřních organizačních předpisů.

Právo nemovitostí

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS má bohaté zkušenosti v oblasti transakcí s nemovitostmi. Náš tým odborníků v oboru práva nemovitostí získal svou pověst díky poskytování rychlých a efektivních právních služeb. Poskytujeme právní poradenství během celého procesu nemovitostních akvizic, převodu majetku či prodeje nemovitostí.

Zákon o obchodních korporacích

Na Nový občanský zákoník navazuje Zákon o obchodních korporacích z roku 2014. Zákon o obchodních korporacích upravuje nově základní podmínky fungování obchodních korporací – od jejich založení, přes rozložení vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti členů těchto orgánů, činnosti v rámci koncernů až po jejich zrušení.

www.fabianpartners.cz

Aktuality

Tisícům lidí byly dluhy odpuštěny. A dluží znovu (16.12.2019)

V rámci soudního oddlužení byla už desítkám tisíc lidí odpuštěna obvykle polovina jejich dluhů, kdy je ani exekutor nemůže vymáhat. Ke splnění takzvaného osobního bankrotu trvajícího pět let dokonce dosud stačilo v měsíčních splátkách vrátit i jen třicet procent přihlášených pohledávek. Jenže tisícům lidí to nepomohlo a dělají nové dluhy. (více)

Insolvence ODIS COMPANY (7.2.2019)

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian připravuje poslední stavební úpravy dominanty Karlových Varů - bývalé Sparkasse na adrese Divadelní náměstí 1. Prodej této významné kultutní památky proběhne v roce 2019. V současné době je povolen zkušební provoz pro obchodní dům. Kupující tedy bude mít jedinečnou příležitost vybudovovat největší obchodní a nákupní centrum v Karlových Varech (více).

Úspěšné ukončení reorganizace MODŘANY Power, a.s. (17.8.2018)

Veškerá opatření podle reorganizačního plánu byla pod vedením insolvenčního správce JUDr. Ing. Pavla Fabiana naplněna. Byly uhrazeny všechny pohledávky za majetkovou podstatou i pohledávky pohledávkám za majetkovou podstatou na roveň postavené. Provoz dlužníkova podniku a jeho obchodní činnost je zachována a nadále pokračuje, došlo k vyplacení částky v celkové výši 147 mil. Kč nezajišťěným věřitelům. Uspokojení zajištěných věřitelů dosáhlo 100% (více).

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem